Profilskapande åtgärder

I det profilskapande arbetet ingår att ta fram en grafisk profil och att utforma en bra logotyp, men det kan också handla om annan marknadsföring och PR-insatser av olika slag. Alla aktiviteter som är synliga för omvärlden bidrar till att forma bilden av din organisation.

Samordna din kommunikation

Vi på Carlund & Co hjälper dig att samordna din kommunikation på ett effektivt sätt så att den blir både distinkt och enhetlig.


vgarda_k_logotyp

Uppdragsgivare: Vårgårda kommun.

Typ av uppdrag: Framtagning av kommunikationsplattform som skapar ökad samordning och kan optimera de marknadsförings­insatser som görs. Profilen skall under de kommande åren på ett tydligt och sammanhållet sätt positionera Vårgårda kommun.

vg_prof_1
vg_prof_3
vg_prof_2
vg_prof_4b
vg_prof_5
vg_prof_6
vg_prof_7