strategi_150_cco

Grafisk strategi från Carlund & Co

Grafisk strategi fyller en viktig funktion när det gäller att kommunicera ett budskap eller en idé. Den grafiska strategin måste hänga samman med ett företags affärsidé eller de tankar som ligger till grund för en organisation. När den grafiska strategin väl är klar blir det lättare att bestämma vilka typsnitt, färger och bilder som skall ingå i den grafiska profilen. Den visuella bild som skapas i tryckta och digitala medier formar ansiktet utåt och är avgörande för hur ett budskap uppfattas.

Analys, känsla och konsekvens

Säljande visuell kommunikation handlar om att skapa känslor och ge mottagaren emotionella signaler som avspeglar vad vi kallar företagets själ. Vi hjälper er att skapa en grafisk profil / visuell identitet som förmedlar er organisations kärnvärden.

referenser_grafisk_profil

Grafisk profil och grafisk manual

Referenser från: Arboga Kommun | Eiendomsnytt | Sanofi | Buff | Göteborg Corporate Finance

Logotyper

Referenser från: Diverse uppdragsgivare

referenser logotyper
Profilskapande åtgärder

Profilskapande åtgärder

Referenser från: Vårgårda Kommun