Grafisk strategi från Carlund & Co

Grafisk strategi fyller en viktig funktion när det gäller att kommunicera ett budskap eller en idé. Den grafiska strategin måste hänga samman med ett företags affärsidé eller de tankar som ligger till grund för en organisation. När den grafiska strategin väl är klar blir det lättare att bestämma vilka typsnitt, färger och bilder som skall ingå i den grafiska profilen. Den visuella bild som skapas i tryckta och digitala medier formar ansiktet utåt och är avgörande för hur ett budskap uppfattas.

Analys, känsla och konsekvens

Säljande visuell kommunikation handlar om att skapa känslor och ge mottagaren emotionella signaler som avspeglar vad vi kallar företagets själ. Vi hjälper er att skapa en grafisk profil / visuell identitet som förmedlar er organisations kärnvärden.

Grafisk profil och grafisk manual

Referenser från: Arboga Kommun | Eiendomsnytt | Sanofi | Buff | Göteborg Corporate Finance

Referenser – grafisk profil

Logotyper

Referenser från: Diverse uppdragsgivare

Referenser – logotyper

Profilskapande åtgärder

Referenser från: Vårgårda Kommun

Referenser – profilskapande åtgärder
Ring Carlund & Co

031-711 10 60

Växelnummer

Address Carlund & Co

Drottninggatan 21, 411 14 Göteborg

 

Kontakta oss

Ring, maila eller posta några ord om din verksamhet och dina behov.

10 + 4 =

Carlund & Co AB
Drottninggatan 21
411 14 Göteborg
Tel: 031-711 10 60
E-post: info@carlund-co.se

Vår reklambyrå har under 30 års tid producerat reklam och marknadsföring som skapar kundvärde och positionerar produkter och företag på marknaden.

Cookies & Webbplatskarta

Copyright 2017, Carlund & Co AB. Alla rättigheter reserverade.

 

Grafisk strategi was last modified: april 2nd, 2017 by Carlund & Co reklambyrå Göteborg