Vill du testa oss?

Tro på vårt ord när vi säger att vi brinner för det vi gör, att vårt intresse känns i magen. Att vi bryr oss, för att vi själva kan vara en del av målgruppen. För att även vi som konsumenter vill läsa texter som är begripliga, bilder som gör produkten rättvisa och formspråk som väcker intresse. Vi som är Carlund & Co reklam­byrå är erfarna yrkes­människor inom reklam­branschen som hellre visar våra färdigheter i handling än pratar om dem. Vi har under årens lopp arbetat med många olika typer av uppdrag inom reklam­produktion, marknads­föring och strategi. Många mycket stora och många små. Vi har lagt ner samma ambition på samtliga.

Drottninggatan 21, Göteborg
arbetsfilosofi

Vår arbetsfilosofi är enkel

Grunden i vår arbetsfilosofi bygger på att ställa oss samma frågor som uppdragsgivaren. En av dem, den vanligaste är ”Hur mycket skulle jag som reklamköpare vara beredd att investera/betala i professionella reklamaktiviteter?” Svaret är enkelt – så lite som möjligt. Genom att vi är aktiva i flera led, externt och internt, skapar vi en rak kommunikation – utan onödiga mellanhänder mellan uppdrags­givaren och den som utför uppdraget. Detta gör att vår reklambyrå kan leverera kostnads­effektiva reklambyrå­tjänster. Ring, maila eller posta några ord om din verksamhet och dina behov, så kontaktar vi dig snarast.